Eerste resultaten LucKi Darmflora Studie gepubliceerd

21 juli 2021

Introductie van vaste voeding beïnvloedt de ontwikkeling van de darmflora

De eerste resultaten van de Lucki Darmflora Studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrients.
In deze publicatie beschrijven we de invloed van de introductie van vaste voeding op de ontwikkeling van de darmflora van jonge kinderen. Deze resultaten zijn gebaseerd op de vragenlijstgegevens en bacteriesamenstelling in de ontlastingsmonsters van onze LucKi-deelnemers en van deelnemers aan een soortgelijke Canadese studie. Het onderzoek liet zien dat de introductie van een gevarieerde en vezelrijke voeding zorgde voor een grotere diversiteit aan darmbacteriën. Er waren echter ook grote verschillen in welke voeding er werd als eerste werd geïntroduceerd in de Canadese kinderen (vaker avocado, flespompoen en zoete aardappel) en Nederlandse kinderen (vaker wortel, bloemkool en peer). Omdat dit onderzoek gebaseerd was op een kleinere groep deelnemers van beide studies, gaan we in vervolgonderzoek meer in detail kijken wat het effect is van deze afzonderlijke voedingsmiddelen. Het hele engelstalige artikel is hieronder te downloaden (publicatie 3).


In het nieuws...

21 januari 2020

Baby’s met gunstige darmflora hebben minder kans op allergieën

Een gunstige darmflora bij zeer jonge kinderen verkleint de kans op het ontwikkelen van allergieën. Goede darmbacteriën die ontstekingsremmende metabolieten (stoffen die nodig zijn tijdens de stofwisseling) achterlaten in het darmstelsel zijn veel meer aanwezig bij niet-allergische kinderen. Dat blijkt uit langlopend onderzoek van Maastrichtse wetenschappers naar de darmflora van 400 jonge kinderen. De studie werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het universitair ziekenhuis Charité in de Duitse hoofdstad Berlijn. De bevindingen zijn afgelopen weekend gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Gastroenterology.

Microbioloog en hoofdonderzoeker John Penders van de Universiteit Maastricht (UM) analyseerde ruim 1500 poepmonsters van de Berlijnse kinderen. Hij richtte zich met name op poepmonsters uit de eerste 31 levensweken van de baby’s. “Die periode is cruciaal voor de ontwikkeling van het immuunsysteem”, legt Penders uit.

“Er is al meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de darmflora bij jonge kinderen, maar daarbij keken de onderzoekers steeds op één vast moment. Darmflora’s zijn op die leeftijd zeer instabiel en nog volop in ontwikkeling. Wij wilden daarom juist de totale ontwikkeling van de darmflora bij jonge kinderen in kaart brengen.”

Een gunstige darmflora wordt medebepaald door een hoge diversiteit (soortenrijkdom) van de aanwezige bacteriën. Maar hoe weet je of een klein kind over zo’n hoge diversiteit aan darmbacteriën beschikt? “Wij vonden dat twee factoren duidelijk bijdragen aan de ontwikkeling van gunstige darmflora bij zuigelingen”, zegt Penders. “Ten eerste maakt het verschil of kinderen vaginaal ter wereld zijn gekomen dan wel via een keizersnede. Daarnaast speelt met name de duur van borstvoeding een rol.”

Voedingsinterventies

Penders wil in een vervolgstudie graag kijken of door middel van voedingsinterventies de darmflora van baby’s kan worden verbeterd en daarmee de kans op allergieën verkleind.

“We weten dat kinderen met een niet-westerse leefstijl, zoals in afgelegen gebieden in Afrika en Zuid-Amerika, een darmflora hebben met een veel hogere diversiteit en meer bacteriën met ontstekingsremmende eigenschappen. Dit komt voornamelijk door hun gevarieerde en vezelrijke voedingspatroon. Onze westerse leefstijl en voedingspatroon verarmt onze darmflora met een hogere kans op allergieën tot gevolg. Zo’n voedingsinterventie zou al tijdens de zwangerschap kunnen plaatsvinden. We weten namelijk dat kinderen tijdens de geboorte veel darmbacteriën van hun moeder ontvangen en dat de ontstekingsremmende metabolieten zelfs al voor de geboorte van moeder op kind kunnen worden overgedragen.”


Nieuwsbrieven voor deelnemers

Maart 2019.pdf
Maart 2018.pdf


Publicaties

The LucKi Birth Cohort Study - Rationale and Design.pdf
The LucKi Birth Cohort Study - Early Life Growth and the Development of Preschool Wheeze.pdf
Infants' First Solids impact the Gut Microbiome.pdf


Boeken over darmflora

prev next